Fundusze Europejskie


Cele projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty:
Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja. Liczba miesięcy utrzymania działalności przedsiębiorstwa: 3.

Wartość projektu: 242 030,79 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 242 030,79 PLN